20 maj 2014

Minne

En vecka med arbete där polisen misstänker mord. 
Här bild från en av minnesplatserna där vänner hedrade med blommor & tankar.