12 december 2009

Copenhagen COP15 - Riots

Full fart! Just nu nästan 1000pers gripna enligt den sk. lymmellagen. De första bråken startade redan vid börshuset som fick nästan alla fönsterrutor sönderslagna, nästa slag stod vid Langebron & inne i Christania antändes bilar & höga explosioner från slangbomber detonerade. Det största gripanden blev vid Amerbrogaden där det förekommit sten & flask-kastningar mot polisen. Rena krigs/upplopps-stämning på vissa ställen man passerar med kameran.

Inga kommentarer: