22 mars 2012

Vision visualiseras ?

Arbetar just nu med en vision som jag insåg kan visualiseras med rätt hjälp, ekonomi & ett jäkla anamma. Har varit & presenterat idén i mitt egna län för de som sitter med kunskap om hur det skulle kunna genomföras, detta med hjälp av ekonomiska samarbeten över gränserna.
Nu i veckan fortsätter planering, presentation & möten.
Måndag i Kronoborgs län där jag träffar en person som sitter på medel för stora kulturella värden samt som jag träffar en författare som jag tidigare haft sporadisk kontakt med. Förhoppningsvis kan det även bli en tur till Kalmar & Blekinge län samt en sväng förbi Österlen & konstrundan för att se om en "rutten författare" kan bidra till projektet. Kryptiskt, jag vet;)
Onekligen intressant att se hur detta utvecklar sig.
Inga kommentarer: